Strona główna

Profesjonalizm

Doświadczenie

Jakość

O firmie

Biuro Rachunkowe „GROMAX” Sp. zo.o. z siedzibą w Grodzisku Wlkp powstało w styczniu 1991 roku. Od wielu już lat wspieramy przedsiębiorców rzetelną informacją podatkową.

Zakres usług dostosowujemy do potrzeb Klienta.
Obsługujemy zarówno spółki prawa handlowego jak i spółki cywilne i przedsiębiorstwa osób fizycznych.
Oferujemy współpracę z Klientem drogą elektroniczną.
Kadra na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach.
Posiadamy certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług.

Oferta

1) Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

2) Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

3) Prowadzenie ksiąg handlowych W tym obszarze oferujemy:

  • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku Vat,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
  • przygotowanie rozliczeń z US, ZUS oraz Izbą Celną
4) sporządzanie sprawozdań finansowych,
5) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
6) przygotowywanie wniosków kredytowych i biznes planów,
7) obsługa kadrowo-płacowa: sporządzanie list płac, deklaracje do ZUS, deklaracje PIT,
8) usługi dodatkowe w zależności od specyfiki klienta
Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od złożoności problemu i nakładu pracy niezbędnego do należytego wykonania usługi.

Certyfikaty

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Gromax” Sp. z o.o.
62-065 Grodzisk Wlkp, Ul. 15 Lipca 71
61 4446184 61 4426054
gromax@gromax.pl